سیاست حفظ حریم خصوصی

  1. صفحه اصلی
  2. سیاست حفظ حریم خصوصی

قوانین و مقررات عمومی اپلیکیشن طبیب جو (سیاست حفظ حریم خصوصی)

۱- کاربران می بایست در اطلاعاتی که در اختیار اپلیکیشن و مشاور و پزشک در طبیب جو قرار می دهند نهایت صداقت را داشته باشند. طبیب جو از اطلاعات کاربران به صورت کاملاً محرمانه نزد خود نگهداری می کند و هرگز بدون اجازه خود کاربر از آن استفاده نمی کند با این حال اطلاعات محرمانه بیمار اعم از نام، تصاویر و اطلاعات تماس به مشاوران و پزشکانی که در ارائه مشاوره به وی دخیل هستند و یا مراجع و افراد دارنده حکم قضائی نمایش داده می شود .
۲- کاربران باید توجه داشته باشند هرگونه توصیه و مشاوره ارایه شده توسط مشاوران و پزشکان فقط مختص شخصی است که در خواست مشاوره داشته و با توجه به تفاوت شرایط هر شخص نسبت به شخص دیگر، کاربران باید از عمل به مشاوره و توصیه ارایه شده به شخص دیگر خودداری نمایند.
۳- کاربران باید توجه داشته باشند سامانه طبیب جو برای استفاده و ارایه خدمات در صورت رخداد موارد اورژانس پزشکی، اورژانس اجتماعی و هر مورد اورژانسی دیگر یا مواردی که در آن حضور فیزیکی متخصص، معاینه بالینی یا اندازه گیری علایم حیاتی نیاز باشد ایجاد نشده و در این موارد خدماتی ارایه نمی کند. لازم به ذکر است کاربران در چنین مواردی باید با اورژانس شهر خود یا هر مرجع در نظر گرفته شده برای رسیدگی به آن مورد اورژانسی تماس حاصل نمایند.
۴- هرگونه اطلاعات قابل مشاهده در طبیب جو اعم از مطلب یا پرسش و پاسخ بین پزشک و بیمار، صرفاً کاربرد اطلاع رسانی دارد و نباید به هیچ وجه جایگزین مراجعه حضوری نزد مشاور و یا برای خود درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
۵- کاربران هنگام طرح سوال می‌توانند وضعیت نمایش عمومی یا غیر عمومی سوال و تصاویر ضمیمه شده به آن را در طبیب جو تعیین نمایند. کاربران باید در انتخاب این گزینه دقت لازم را داشته باشند در غیر این صورت مسئولیت اشتباه در تعیین وضعیت و تبعات احتمالی آن بر عهده خود کاربر است.
۶- استفاده از تصاویر مربوط به پزشکان به عنوان تصویر کاربر ممنوع می باشد و موجب لغو عضویت کاربر می گردد.
۷- تمام شئونات اخلاقی و پوششی مشاوره حضوری در ویزیت ویدئویی طبیب جو نیز باید رعایت شود.
۸- نظرات کاربران باید مبتنی بر واقعیت و صرفاً بیانگر تجربه شخصی کاربران باشد و در صورتی که طبیب جو تشخیص دهد نقدی غیر واقعی و یا مبالغه آمیز باشد شرکت تدبیر سلامت مرهم می تواند نسبت به حذف نظر شما اقدام کند.
۹- هر کاربر مجاز به داشتن یک نام حساب کاربری و از طریق تلفن و شماره تلفن همراه شخصی خود می باشد.
۱۰- واریز و پرداخت وجه تنها می بایست از کارت بانکی شخص صاحب حساب باشد در غیر این صورت مسدود و تا بررسی موضوع کاربر معلق خواهد شد.
۱۱- سوابق مشاوره شما با مشاور و یا پزشک در سرور های طبیب جو به منظور ارائه خدمات بهتر ذخیره می گردد. این سوابق محرمانه تلقی شده وهیچ فردی بدون داشتن مجوز و یا ارائه نامه رسمی از دادگاه صالح اجازه بازبینی مجدد آن را نخواهد داشت.
۱۲- این سامانه تنها برای مشاوره پزشکی و روانشناسی بوده و به هیچ عنوان امکان تجویز یا توصیه دارو میسر نمی باشد.
۱۳-صحت صدق اظهارات بیمار با وی بوده و استفاده از خدمات پزشکی این مرکز به معنی تحصیل برائت از تقصیر و برائت از ضمان پزشک معالج توسط بیمار می باشد.

General rules and regulations of Tabibjoo application (privacy policy)

۱- Users should be extremely honest in the information provided to the application and the consultant and doctor in Tabibjoo. Physician Joe keeps users’ information completely confidential and never uses it without the user’s permission. Or authorities and individuals with a court order are displayed.
۲ – Users should note that any advice and counseling provided by counselors and physicians is only for the person who requested counseling, and due to the difference in the situation of each person from another person, users should act on the advice and advice provided to Refrain from the other person.
۳. Users should note that the physician system for using and providing services in case of medical emergencies, social emergencies and any other emergencies or cases where the presence of a specialist physician, clinical examination or measurement of vital signs is not required and In these cases, it does not provide services. It should be noted that in such cases, users should contact the emergency services of their city or any reference intended to handle the emergency.
۴- Any information that can be seen in the physician, whether it is information or questions and answers between the doctor and the patient, is for informational purposes only and should not be used as a substitute for a face-to-face consultation with a counselor or for self-treatment.
۵- When asking a question, users can determine the status of public or non-public display of the question and the images attached to it in Tabibjoo. Users must be careful in choosing this option, otherwise the user is responsible for the wrong responsibility in determining the status and its possible consequences.
۶- The use of images related to doctors as a user image is prohibited and will cause the user’s membership to be canceled.
۷- All the ethical and cover-up aspects of face-to-face counseling should be observed in the video visit of the doctor.
۸- The opinions of the users should be based on reality and only express the personal experience of the users, and if Tabibjoo finds that the criticism is unrealistic or exaggerated, Tadbir Salamat Marham Company can take action to remove your opinion.
۹- Each user is allowed to have an account name through his personal phone and mobile number.
۱۰- Deposit and payment should only be from the bank card of the account holder, otherwise it will be blocked and will be suspended until the user investigates the matter.
۱۱- The records of your consultation with the consultant or doctor are stored in the servers of Tabjoo in order to provide better services. These records are considered confidential and no one will be allowed to review them again without a permit or a formal letter from a competent court.
۱۲- This system is for medical and psychological counseling only and it is not possible to prescribe or recommend medicine in any way.
۱۳- The truth of the patient’s statements is with him and using the medical services of this center means acquiring innocence from guilt and innocence from the guarantee of the treating physician by the patient.

فهرست
Call Now Button
× پشتیبانی در واتساپ