درباره دکتر سمیرا مدنی

 • ۱) تدوین برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی( بازداری پاسخ، به روزرسانی، توجه پایدار) و ارزیابی میزان اثربخشی آن برکاهش نشانه ها درکودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی(فصلنامه افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی)
  ۲)کارکردهای اجرایی و راهبردهای اثربخش برای بهبود آن در دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی(مجله تعلیم وتربیت استثنایی)
  ۳)بررسی مقایسه ایی توانایی حل مسله و تعامل خواهران و برادران در خانواده های با و بدون فرزندان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی (فصلنامه ایده های نوین روان شناسی)
  ۴)اثر بخشی آموزش تربیت فرزند پروری مثبت به مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی برای کاهش علایم و پیشرفت تحصیلی کودکان(فصلنامه ایده های نوین روان شناسی)
  ۵)اثر بخشی بازی درمانی به روش شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب و افسردگی کودکان( کنگره توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی جامعه شناسی و علوم فرهنگی و اجتماعی ایران )
  ۶)تدوین برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی) بازداری پاسخ، به روزرسانی، توجه پایدار( و ارزیابی میزان اثربخشی آن برافزایش سرعت پردازش کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (در حال ویرایش)
  ۷)کتاب ۵۵ نکته تشویق ، انتشارات لک لک

جزئیات مشاور

تخصص : روانشناس
موقعیت : تهران
ملیت : ایرانی
زبان های مسلط : فارسی ، انگلیسی
جنسیت : زن

رزومه کلی دکتر سمیرا مدنی

فهرست
Call Now Button
× پشتیبانی در واتساپ